Rørfornying

 • Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av avløpsrør. Vi lage nye rør/foring inn i det gamle røret.
 • Vi kan reparere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Vi kommer til røret fra utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluke. Forutsetning er at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.
 • Vi utfører rørfornying av alle typer rør som overvann og avløpsrør på oppdrag for både huseiere, borettslag og sameier. Utstyr og materialer for rørfornying/strømpe er tilpasset de enkelte rør dimensjon og tilstand.

Punktreparasjon

 • Punktreparasjon kan utføres på skade punkt på rørtrase, nye og gamle rør for eksempelmangel av pakning, rørbrudd og ved fjerning av røtter i rørskjøt.
 • Reparasjon av skadepunkt er like godt som tradisjonell utbytting med plastrør, men uten å måtte pigge eller grave.

Kamerasøk

 • Skulle du oppleve problemer med gjentagende tette avløp, kan vi finne årsaken til problemene med en rørinspeksjon. Med et kamera kan vi se inne i rørene og muligens finne feil på rørledningene som ofte skjer over tid hvor slitasjen og ytre påvirkninger svekker konstruksjonen av rørledningen.
 • Rørinspeksjon kan avdekke årsak til gjentagende tette avløp eller vond lukt.
 • Stakekamera kan inspiseres i alle typer rør i dimensjoner fra 2tom/50mm til 6tom/150 mm. Maks 100 m lengde.

Trasé-søk

 • Trasésøk tar vi en kamra inspeksjon og finner skadepunkt.
 • Vi kan ta et trasésøk for å finne nøyaktig hvor rørtrasè går og lokalisering av eventuelt skader.
 • Etter trasesøk blir skadepunk avmerket utvendig hvor dette er lokalisert.